Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

akce sester alžbětinek

image

Dne 15.9.2020 v 17.0hod. bude v kostele

Panny Marie Bolestné

(u alžbětinek)

slavena poutní

Mše svatá

ke cti

Panny Marie Bolestné.

 

Na tuto slavnost jste srdečně

zváni.

 

17.listopadu 

Slavnost sv. Alžběty Durynské

 

Dne 17.11.2019 v 09.30 bude v kostele Panny Marie Bolestné

(u alžbětinek)

sloužena slavnostní Mše svatá ke cti sv. Alžběty.

 

Na tuto slavnost jste srdečně zváni.

 

 

 

 

   

                                                                                        image

 

23. 9.   sv. Tekla 

Poutní Mše svatá bude sloužena v kapli sv. Tekly

při v kostele Panny Marie Bolestné (u alžbětinek) v 17.00 hod.

Na tuto Mši jste srdečně zváni. 

 

 

 

 

 

Dne 15.9.2019 v 9.30 hod. bude v kostele

Panny Marie Bolestné

(u alžbětinek)

slavena poutní

Mše svatá

ke cti

Panny Marie Bolestné.

 

Na tuto slavnost jste srdečně

zváni.

 

 

Svěcení nových zvonů

V letošním roce 2019 si připomínáme 300 let od příchodu sester alžbětinek do Prahy. Bylo na svátek Tří králů, dne 6. ledna roku1719, kdy na pozvání hraběnky Schönkirchenové přišly z Vídně do Prahy dvě sestry S. M. Andělína a S. M. Johanna, a hned pustily se do díla
v duchu charismatu sester alžbětinek. Díky jejich obětavosti a velké pomoci dobrodinců se jim už v roce 1722 podařilo zbudovat klášter a nemocnici. Celý areál posvětil pražský arcibiskup Khünburg dne 21.listopadu 1725, a do zvonice byly zavěšeny nové zvony.

Pražský klášter se rychle rozrůstal a mohl založit i další kláštery v jiných zemích. Sestry alžbětinky procházely během svého působení mnohými útrapami, které díky své veliké obětavosti překonaly. Nejtěžší zkouškou však bylo pro ně období komunismu, kdy sestry byly dlouhá léta internovány v Broumově a později v Oseku u Duchcova, bez možnosti pracovat v duchu svého řeholního charismatu a bez možnosti přijímat řeholní dorost.

Po pádu komunismu, roce 1991, na základě výzvy tehdejšího světícího biskupa pražského, Mons. Františka Lobkowicze, připravuje sestra Benigna návrat internovaných sester zpět do Prahy. To se podařilo díky velké podpoře alžbětinských klášterů ze zahraničí i rodinných příslušníků sester. Mnohé sestry vracející se z internace byly však už pokročilého věku, a mnohé z nich ve velmi špatném zdravotním stavu, takže záhy postupně odcházely na věčnost. Klášter však pokračoval, a snaží se pokračovat dál, v naplňování alžbětinského charismatu, tedy péčí o ty nejpotřebnější.

Oslavy tohoto výročí začaly již 6.1. 2019. Navzdory velké sněhové nadílce se slavnostní Mše svaté zúčastnily i sestry alžbětinky ze zahraničí (Linz, Vídeň, Polsko a Bratislava). Při této Mši svaté jsme Bohu poděkovali i za sestru Benignu, která oslavila diamantové jubileum svých řeholních slibů. Mši svatou celebroval Mons. Karel Herbst.

 

Vyvrcholením oslav byla děkovná Mše svatá dne 23.6.2019. Tuto Mši svatou celebroval Mons. Kardinál Dominik Duka. I na tuto Mši svatou přijely sestry  alžbětinky ze zahraničí ( Straubing, Neuburg, Polsko a Bratislava.) Při této Mši pan kardinál Dominik Duka požehnal dva nové zvony – sv. Alžběta a Panna Marie Bolestná. Tyto zvony v následujícím týdnu byly zavěšeny do věže klášterního kostela.

Oběma Mšemi svatými jsme chtěli dobrotivému a milosrdnému Bohu poděkovat za obdržené milosti v průběhu 300 let a požádat jej, aby dílu sester alžbětinek i nadále žehnal.

 

Sv. Alžběta Durynská

Dne 17.11.2017 v 17.00 bude v kostele Panny Marie Bolestné

(u alžbětinek)

sloužena slavnostní Mše svatá ke cti sv. Alžběty.

 

Na tuto slavnost jste srdečně zváni.

 

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro sv. alžběta durynská   

Sv. Alžběta Durynská

Dne 17.11.2017 v 17.00 bude v kostele Panny Marie Bolestné

(u alžbětinek)

sloužena slavnostní Mše svatá ke cti sv. Alžběty.

 

Na tuto slavnost jste srdečně zváni.

Vánoční besídka 22.12.2016

 

 

 

                                                                                    image

                                                   17.listopadu

                             Sv.Alžběta Durynská

Mše svatá bude sloužena v kostele Panny Marie Bolestné (u alžbětinek) v 17.00 hodin.

Na tuto slavnost jste srdečně zváni.

 

 

2.6.2015 Medobraní

V úterý 2.6. se ve spolupráci s Dívčí katolickou střední školou konalo medobraní. Žákyně si pro tuto příležitost připravily ukázky toho co nacvičily. Během medobraní si lidé mohli vyzkoušet výrobu a zdobení svíček, dále se mohli seznámit s problematikou chovu včel, s vytáčením a ochutnávkou medu. Celoškolní akci završil koncert školního sboru Lvíčata pod vedením p.Rady. Koncert se velice vydařil  a věříme, že i v příštím roce sbor připraví vystoupení pro pacienty nemocnice. 

 

 

18.3.2015 Převzetí ocenění za dlouholetou kvalitní pedagogickou práci 

Dne 18.3.2015 převzala sestra Magdalena z rukou Jeho Eminence kardinála Duky a Mons. Václava Malého ocenění za dlouholetou kvalitní pedagogickou činnost. Toto ocenění bylo udělováno při příležitosti 25.výročí znovuobnovení církevního školství.

image

image

1.3.2015

Křest Alžbětky

V neděli 1.3.2015 byla během Mše Svaté v kostele Panny Marie Bolestné pokřtěna malá Alžbětka. Vyprošujeme jí tímto, aby svůj život prožila s vědomím, že je
Dítětem Božím a toto vědomí  jí naplňovalo radostí.

image

image

 

Pozvánka

Každou sobotu máte možnost přijít do klášterní kaple a společně s námi slavit Mši svatou. Mše sv. je v 9.00 hodin
a po Mši sv. můžete navštívit a potěšit pacienty v nemocnici Sv.Alžběty.

 

image

25.2. - 28.2. 2013 Mimořádná  letecká pouť do Říma

Mimořádně poutě do Říma se zúčastnila M.M.Consoláta.

Pouť byla organizována jako poděkování a rozloučení se
se svatým Otcem Benediktem XVI.

 

 image

květen 2011 

Nábor zájemců do plánovaného kroužku   včelaření

 • přijímáme nové zájemce z řad mládeže do plánovaného kroužku včelaření
 • kroužek se bude zabývat celoroční péčí o včelstva a zpracování vosku např. výroba svíček.
 • hlásit se můžete na tel. čísle: 721 913 359

                                   image

30.5.2011  Návštěva sboru pod vedením paní Bajerové

 • dne 30.5.2011 doprovázel liturgii sbor pod vedením paní Bajerové
 • tento sbor je zvláštní tím, že se skládá ze zpěváků s různým postižením očí
 • jejich repertoár je velice obsáhlý
 • jejich skladby jsou velice procítěné  a tím musí snad zasáhnou srdce nás všech, kteří je slyší zpívat
 • mockrát děkujeme

29.6.2011  Opékání špekáčků DKSŠ na klášterní zahradě

 • akce se zúčastnilo cca 30 dívek  Dívčí katolické střední školy
 • počasí bylo pěkné a podle toho vypadala i nálada

 

Září 2011   Začátek kroužku včelařství

 • v září 2011 začal probíhat v areálu Konventu sester alžbětinek kroužek včelařství
 • kroužku se účastní cca 6 dívek z DKSŠ v Platnéřské ulici
 • kroužek probíhá 1x za 14 dní od  14.30 - 15.30 hodin pod vedením s. Magdaleny a s pomocí s. Benigny

 • další snímky viz. fotogalerie

 

 

Září 2011   Začátek kroužku zahradnictví

 • v září 2011 začal probíhat v areálu Konventu sester alžbětinek kroužek zahradnictví
 • kroužku se účastní cca 6 dívek z DKSŠ v Platnéřské ulici
 • kroužek probíhá 1x za 14 dní od  14.30 - 15.30 hodin pod vedením s. Magdaleny a s pomocí s. Benigny a M.M.Consoláty

 • další snímky viz. fotogalerie

 

28.září 2011 Mše svatá ke cti svatého Václava v kapli svatého Václava  v areálu Konventu sester alžbětinek v Praze

 • dne 28. září 2011 byla sloužena v zahradní kapli Sv. Václava mše svatá ke cti sv. Václava
 • hlavním celebrantem byl P. Aixner z  řádu sv. Augustýna, který se nachází na Malé Straně v Praze
 • Mše sv. se účastnila místní  komunita alžbětinek

 • další snímky viz. fotogalerie

17. listopadu Slavnost sv. Alžběty

 • Mši svatou celebroval velmistr řádu Křížovníků s červenou hvězdou P. Šedivý
 • Mše proběhla za účasti P.Eliáše, P. Altrichter, P. Aixnera, P. Lepařík, P. Wiliam.
 • Po Mši svaté následovalo setkání v kapitulní síni

Tvoření adventních věnců

 • s kroužkem zahradníků se vytvořilo 5 adventních věnců 3 pro klášter a 2 pro školu
 • tvorby adventních věnců se zúčastnilo 5 dívek z Dívčí katolické střední školy

 

TOPlist